Books

41+lKfJhSzL._SY344_BO1,204,203,200_
Y TRYDYDD PETH Enillydd Y Fedal Ryddiaith 2009

video here.

“Mae George Owens yn 90 ac yn myfyrio ar natur dŵr: ar yr H a’r O, ond hefyd ar y ‘trydydd peth’ annirnad hwnnw sy’n gwneud dŵr yn dŵr. A dyma olrhain hanes perthynas George ag enghraifft benodol o’r elfen honno, sef afon fawr ei gynefin, Afon Dyfrdwy.”
Tony Bianchi
“Mae’r nofel drwyddi draw yn dalp o wreiddioldeb llwyr a’r naratif yn byrlymu’n afreolus fel llif afon sy’n mynnu dilyn ei rediad ei hun. Efallai, y tu ôl i’r holl rethreg, gwelir hen ŵr ecsentrig a ffwndrus yn chwilio yn nyfroedd ei afon am y ‘trydydd peth’ hwnnw sy’n mynd i gwblhau gwead ei fodolaeth.”
Elwyn Ashford Jones
“Y prif nodweddion yw’r dweud cynnil, teimladwy – ysgytwol mewn mannau – a’r ddawn i bendilio o’r dwys i’r doniol ac yn ôl.”
Manon Rhys

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s