Eliffantod: amser stori i blant

Rhyw dro yn 1976, enillodd Nain Ty Tan eliffant.

Math o ‘bwffi’ brown oedd o, â tu mewn ei glustiau’n flodau mân. Beth ar wyneb daear mae rhywun i fod i wneud hefo’r fath beth dwed? Penderfynodd roi’r eliffant i’w wyr neu wyres cyntaf (sut mae rhoi to bach ar ‘w’ ar y we dwed?). Sori Ioan, fi ddaeth gyntaf – dim ond jest. Roedd Yncl Gwil yn siwr mai ti fydde’n dod i’r byd gynta.

Bu Wmffra’r Eliffant yn ffrind i mi hyd hynny. Mae tu mewn ei glustiau wedi newid eu patrwm sawl tro ar ôl eu gwisgo’n dennau.

Fel sawl un sydd wedi sgwennu stori ar gyfer Stori Tic Toc Radio Cymru, dwi’n ame ein bod yn defnyddio enwau plant y teulu – a dyma Edryd i chi.

Mae ‘Edryd ac Wmffra’ yma a ‘Rhed Edryd, Rhed’ yma. I’r rhai allan yna sydd â ffrindiau tua 5-ish oed – mae’n amser stori unrhyw amser o’r dydd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s